Przemysław Kowalewski
adwokat
Partner – założyciel kancelarii.

      Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 1997 r. Promotorem pracy magisterskiej z zakresu prawa spółdzielczego w Katedrze Prawa Handlowego był dr Zbigniew Kuniewicz.
      Podczas ostatniego roku studiów rozpoczął pracę w duńskiej sieci sklepów Netto jako zarządca nieruchomościami zdobywając niezbędne doświadczenie w zakresie negocjacji, konstruowania umów i organizacji pracy. Odbył aplikację adwokacką pod patronatem adw. Jana Kubiaka i adw. Zbigniewa Wierzbińskiego. W 2002 złożył pomyślnie egzamin adwokacki i w tymże roku wspólnie z adw. Jackiem Lachowiczem założył kancelarię „Kowalewski i Lachowicz – Adwokaci s.c.”.
      Reprezentuje klientów z sukcesami przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu. Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa cywilnego (w szczególności rzeczowego oraz obrotu nieruchomościami), spółdzielczego oraz gospodarczego.
      W czasie wolnym miłośnik narciarstwa, długodystansowych wypraw rowerowych a także pasjonat podróży w rejonie Morza Śródziemnego.
Języki: angielski, francuski


Jacek Lachowicz
adwokat
Partner – założyciel kancelarii.

      W roku 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tuż po studiach powrócił do rodzinnego Szczecina, gdzie pod patronatem adw. Michała Krzyżankiewicza oraz adw. Artura Rozwałki odbył aplikację adwokacką.
      W roku 2002 złożył pomyślnie egzamin adwokacki i wspólnie z adw. Przemysławem Kowalewskim otworzył kancelarię „Kowalewski i Lachowicz – Adwokaci s.c.” Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego, w szczególności karnego gospodarczego. Ponadto jego specjalizacja obejmuje również prawo cywilne i handlowe.
      Mecenas Lachowicz przez wrodzoną skromność nie podał swoich zainteresowań.
Języki: angielski, francuski